flag_fr.jpgflag_en.jpgflag_sv.jpg
Home
Förskola Skolföreningen Personal
Grundskola & fritids Avgifter & anmälan Språkkurser
Röster om skolan Tisus & Högskoleprov Kontakt
Länkar    

Språkkurser

Svenska Vuxna
2010-11-04-Sv-skolan-exterioer-4.JPG

VUXENUNDERVISNING

Vuxenundervisningen vänder sig till de som vill få en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen ger språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Utbildningen planeras och utformas till viss del tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, kunskaper och långsiktiga mål.

Nybörjare torsdag kl. 19.00-20.30.

Fortsättning torsdag kl. 19.00-20.30.

Vänligen se skolans anmälningsblankett för mer information.

Svenska Skolföreningen i Genève | 2 bis, rue de la Prulay | CH-1217 Meyrin

Tel +41 (0)22-782 65 00 | E-post svskolan.rektor@gmail.com

Copyright © 2011 Svenska Skolan i Genève | All rights reserved

Webbdesign av Sitoo

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"