flag_fr.jpgflag_en.jpgflag_sv.jpg
Home
Förskola Skolföreningen Personal
Grundskola & fritids Avgifter & anmälan Språkkurser
Röster om skolan Tisus & Högskoleprov Kontakt
Länkar    

Språkkurser

Svenska Vuxna
2010-11-17-Skolbilder-13-2.JPG

SVENSKA 6-16 ÅR

Svenska skolans kompletteringsverksamhet vänder sig till elever som går på schweiziska, franska eller internationella skolor och som vill fördjupa sina kunskaper i svenska. Syftet är ge elever som vistas utomlands möjlighet att bli aktivt flerspråkiga. Språket har stor betydelse för den personliga identiteten och kulturtillhörigheten. I undervisningen arbetar vi med det svenska språket, litteratur, historia och geografi. Traditioner och seder är också viktiga inslag. Undervisningen följer den svenska läroplanen och bedrivs i små grupper på ett professionellt sätt av engagerade lärare.

Undervisningen bedrivs på många olika skolor i Genève-området. För mer information om vår utbildning hänvisar vi till Skolverkets fastställda kursplan, skolans lokala arbetsplan samt anmälningsblanketten.

De elever som läser kursen som hålls på Svenska skolan kan välja att gå på fritids som håller öppet från kl. 13.00 – 18.30.

SOFIA DISTANS 12-16 ÅR

För grundskolans högre årskurser erbjuder vi handledning för elever som väljer att läsa svenska via Sofia Distans. Elever som studerar vid Sofia Distans följer samma kursplaner som eleverna på Sofia skola. När skolåret börjar får eleven en läsårsplan och kan på så sätt se vad som ska göras under hela läsåret. I planerna finns det tydligt angivet vad som skall göras och vad som krävs för betyget godkänd.

Efter avslutade studier i åk 8 och 9 (höst och vår) får eleven betyg.

Vår handledare är kompetent och engagerad och eleverna får god stöttning i sina studier, både från handledaren men även från sina studiekamrater. Handledningen bedrivs i Svenska skolans lokaler 2½ timme varannan vecka.

Länk

NYBÖRJARSVENSKA 6-16 ÅR

För de elever som inte använder det svenska språket aktivt i sin vardag erbjuder vi en nybörjarkurs. Vi följer den svenska läroplanen och målet är att eleven så småningom ska kunna börja i en utav våra kompletteringsgrupper.

Kursen hålls i Svenska skolans lokaler.

Vänligen se skolans anmälningsblankett för mer information.

Svenska Skolföreningen i Genève | 2 bis, rue de la Prulay | CH-1217 Meyrin

Tel +41 (0)22-782 65 00 | E-post svskolan.rektor@gmail.com

Copyright © 2011 Svenska Skolan i Genève | All rights reserved

Webbdesign av Sitoo

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"