flag_fr.jpgflag_en.jpgflag_sv.jpg
Home
Förskola Skolföreningen Personal
Grundskola & fritids Avgifter & anmälan Språkkurser
Röster om skolan Tisus & Högskoleprov Kontakt
Länkar    

Skolföreningen

_dsc0133-2.jpg

Svenska skolföreningen i Genève står som huvudman för skolan. Styrelsen driver skolan på uppdrag av skolföreningen och träffas varje månad. Styrelsens uppgift är att organisera och utveckla skolans verksamhet.

Styrelsen

- har ekonomiskt ansvar för skolans verksamhet

- upprättar budget och föreslår nivå på skolavgifter till årsmötet

- fungerar som arbetsgivare

- ansvarar för och arbetar med skolans långsiktiga utveckling

- formulerar vision och mål för skolan i samråd med personal och föräldrar.

Skolföreningen har årsmöte i oktober, då medlemmarna väljer ordförande och styrelseledamöter.

Om du vill veta mer om eller har synpunkter på styrelsens arbete är du välkommen att kontakta någon av ledamöterna.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande:

Clara Cloché

Vice ordförande:

Anna Lopes

Kassör:

Jonas Jacobsson

Sekreterare:

Alexandra Schaffhauser

Suppleanter:

Monica Monet, Anna Forsell Martinsson och Daniella Boström

Arkiv

Svenska Skolföreningen i Genève | 2 bis, rue de la Prulay | CH-1217 Meyrin

Tel +41 (0)22-782 65 00 | E-post svskolan.rektor@gmail.com

Copyright © 2011 Svenska Skolan i Genève | All rights reserved

Webbdesign av Sitoo

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"